ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนริมห้วย

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนริมห้วย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านเขว้า ชัยภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 164 หมู่ 5 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1789 5771, 0 4483 9499
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย