ข้อมูลที่พัก: ภูฟ้าป่าตะวัน

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

  • ชื่อโรงแรม : ภูฟ้าป่าตะวัน
  • สถานที่ : เทพสถิต ชัยภูมิ
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 2,500 บาท
  • ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
  • เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล
  • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย