ข้อมูลที่พัก: ภูสวย น้ำใส รีสอร์ท

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

  • ชื่อโรงแรม : ภูสวย น้ำใส รีสอร์ท
    Thailand Travel Information :: English Version ::
  • สถานที่ : ภูเขียว ชัยภูมิ
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 800 บาท
  • ที่อยู่ : 189 ม.4 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4484 4212, 0 4484 4316
  • จำนวนห้อง : 22 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.phusuaygroup.com
  • อีเมลล์ : info@phusuaynamsairesort.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย