ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ภูสวย ปาร์ควิว

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ภูสวย ปาร์ควิว
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ชัยภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 366 หมู่ 2 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4485 4111
 • จำนวนห้อง : 48 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phusuaygroup.com
 • อีเมลล์ : chatchai.j@eget.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย