ข้อมูลที่พัก: เมืองทองบ้านพัก

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : เมืองทองบ้านพัก
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เทพสถิต ชัยภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 1,600 บาท
 • ที่อยู่ : 238 หมู่ 6 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4485 5313, 08 9946 0964
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย