ข้อมูลที่พัก: รีสอร์ท ต้นแบบ

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : รีสอร์ท ต้นแบบ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ภูเขียว ชัยภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 17 หมู่ 2 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1717 6811
 • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย