ข้อมูลที่พัก: ไร่ภูเทพพิมาน

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : ไร่ภูเทพพิมาน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เทพสถิต ชัยภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 900 บาท
 • ที่อยู่ : 111 หมู่ 1 ถ.ทวยเทพวิถี ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2954 1311-3, 08 9897 2144
 • จำนวนห้อง : 34 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phutheppiman.com
 • อีเมลล์ : contact@phutheppiman.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย