ข้อมูลที่พัก: ไร่เอ๋ยฝุ่น

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : ไร่เอ๋ยฝุ่น
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เทพสถิต ชัยภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 29 หมู่ 9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1936 4279, 08 4025 5293
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rai-aeifoon.com
 • อีเมลล์ : aeifoon@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย