ข้อมูลที่พัก: สตรอเบอรี่ ฮิลล์ (ภูพร้อมดาว)

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : สตรอเบอรี่ ฮิลล์ (ภูพร้อมดาว)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เทพสถิต ชัยภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 138 หมู่ 9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1300 5657, 08 1411 3344
 • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.strawberrys-hill.com
 • อีเมลล์ : tomniyom@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย