ข้อมูลที่พัก: เฮือนไม้

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : เฮือนไม้
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ภูเขียว ชัยภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 350 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4484 4648, 08 9711 9478
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย