ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เกษมศานติ์

จังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เกษมศานติ์
  • สถานที่ : เมือง จันทบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,200 - 4,680 บาท
  • ที่อยู่ : 98/1 ถ.เบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3931 1100, 0 3931 2340
  • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.kasemsarnhotel.com
  • อีเมลล์ : kasemsarnhotel1@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย