ข้อมูลที่พัก: สบายดี รีสอร์ท

จังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

  • ชื่อโรงแรม : สบายดี รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง จันทบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 450 - 650 บาท
  • ที่อยู่ : 55 หมู่ 8 (บ้านป่าใต้) ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3931 7170, 08 7131 1288, 08 1782 8248, 08 1864 4451
  • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.sabydeeresort.com
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย