ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี
  • สถานที่ : เมือง จันทบุรี
  • ระดับ : 5 ดาว
  • ราคา : 1,100 - 3,800 บาท
  • ที่อยู่ : 35/200-201 ถ.ตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิตร อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3932 3201-10, 08 1570 1457
  • จำนวนห้อง : 202 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.kpgrandhotel.com
  • อีเมลล์ : kpgrand@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย