ข้อมูลที่พัก: โรงแรม จันทนิมิต

จังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม จันทนิมิต
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง จันทบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 240 - 470 บาท
 • ที่อยู่ : 116-118 หมู่ 1 ถ.ริมน้ำ ตำบลจันทนิมิตร อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3931 3163, 0 3932 1147, 0 3930 1121, 0 3931 2388
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : veerapolk@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย