ข้อมูลที่พัก: แซนด์แอนด์ซีรีสอร์ท

จังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

 • ชื่อโรงแรม : แซนด์แอนด์ซีรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ท่าใหม่ จันทบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 23 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3938 8052, 08 7690 9988
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sandandsearesort.com
 • อีเมลล์ : info@sandandsearesort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย