ข้อมูลที่พัก: ท่าแฉลบ รีสอร์ท

จังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ท่าแฉลบ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง จันทบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 1,750 บาท
 • ที่อยู่ : 216/3 หมู่ 9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3945 7711, 08 9832 1187, 08 1865 7435
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.thachalaepresort.50megs.com/index.htm
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย