ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ

จังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 2,400 บาท
 • ที่อยู่ : ที่การอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกุฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3945 2074, 0 2562 0760
 • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
 • อีเมลล์ : khaokhitchakut_nt@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย