ข้อมูลที่พัก: นวลจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

 • ชื่อโรงแรม : นวลจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ท่าใหม่ จันทบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 12/2 หมู่ 9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3945 5344, 08 1002 2399
 • จำนวนห้อง : 72 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.nuanchanresort.com
 • อีเมลล์ : info@nuanchanresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย