ข้อมูลที่พัก: บ้านพักชวนชม

จังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพักชวนชม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แหลมสิงห์ จันทบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 33/5 หมู่ 11 ตำบลปากนํ้าแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1861 1668, 08 1209 7854
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.banchuanchom.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย