ข้อมูลที่พัก: บ้านพักสมบูรณ์

จังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพักสมบูรณ์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แหลมสิงห์ จันทบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 72 หมู่ 2 ตำบลปากนํ้าแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3936 3151
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : bansomboon.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย