ข้อมูลที่พัก: มณีจันท์ รีสอร์ท

จังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

 • ชื่อโรงแรม : มณีจันท์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง จันทบุรี
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 1,550 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 110 หมู่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3934 3777, 0 3932 8888, 08 1311 2952
 • จำนวนห้อง : 72 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.maneechan.com
 • อีเมลล์ : marketing@maneechan.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย