ข้อมูลที่พัก: เรือนดุสิต รีสอร์ท

จังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

  • ชื่อโรงแรม : เรือนดุสิต รีสอร์ท
    Thailand Travel Information :: English Version ::
  • สถานที่ : เมือง จันทบุรี
  • ระดับ : 3.5 ดาว
  • ราคา : 700 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : 151/3 หมู่ 7 ตำบลจันทนิมิตร อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3931 2666, 0 3931 2951-2
  • จำนวนห้อง : 71 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย