ข้อมูลที่พัก: วังขอน ชาเล่ต์ รีสอร์ท

จังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

 • ชื่อโรงแรม : วังขอน ชาเล่ต์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 3/8 หมู่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3931 7024, 0 3931 7151, 08 1000 1314
 • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.wangkonchale.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย