ข้อมูลที่พัก: แหลมสิงห์ บริวเฮาท์ โฮมสเตย์

จังหวัดจันทบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

 • ชื่อโรงแรม : แหลมสิงห์ บริวเฮาท์ โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แหลมสิงห์ จันทบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 10 หมู่ 1 ตำบลปากนํ้าแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3949 9366, 08 6560 0819, 08 3904 4559
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย