ข้อมูลที่พัก: อมารี รินคำ

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : อมารี รินคำ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 5,535 บาท
 • ที่อยู่ : 1 ถนนนิมมานเหมินท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5322 1044, 0 5322 1130
 • จำนวนห้อง : 158 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : rincome@amari.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย