ข้อมูลที่พัก: เชียงใหม่ พลาซ่า

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : เชียงใหม่ พลาซ่า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 12,100 บาท
 • ที่อยู่ : 92 ถนนศรีดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5390 3161-80, 0 2276 2623-7
 • จำนวนห้อง : 450 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย