ข้อมูลที่พัก: ยูเรเซีย

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ยูเรเซีย
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,600 - 2,600 บาท
  • ที่อยู่ : 1 ถ.ลิขสิทธิ์ราษฎร์วิถี ต.หนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5324 7790-6
  • จำนวนห้อง : 65 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : chiangmai@eurasiahotels.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย