ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์บ้านสบวิน

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์บ้านสบวิน
  • สถานที่ : แม่วาง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 172/2 หมู่ 9 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9553 9974, 08 9835 5629
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : yayaying_26@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย