ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์บ้านผานกกก

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์บ้านผานกกก
  • สถานที่ : แม่ริม เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 100 บาท
  • ที่อยู่ : 21/1 หมู่ 9 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9827 6368, 08 9852 7848, 0 5321 4038, 08 7182 2608
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย