ข้อมูลที่พัก: อเวย์ สวนสวรรค์ แม่ริม

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : อเวย์ สวนสวรรค์ แม่ริม
  • สถานที่ : แม่ริม เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,920 - 5,440 บาท
  • ที่อยู่ : 43/1 หมู่ 6 ถนนสะเมิง ตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2696 8239, 0 5304 4095
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : reservations.chiangmai@awayresorts.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย