ข้อมูลที่พัก: บ้านสันพระนอน เกสท์เฮาส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสันพระนอน เกสท์เฮาส์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : 92/1 หมู่ 5 (กม. 8 ) ถนนเชียงใหม่-ฮอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1615 1476, 08 9178 6082, 08 7822 2835
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : baansanpranon@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย