ข้อมูลที่พัก: ดิ เอ็มพลาย

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ดิ เอ็มพลาย
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,350 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 22/3 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5328 9288, 08 1530 1802, 08 1881 3392
  • จำนวนห้อง : 72 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : reservations@empirenimman.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย