ข้อมูลที่พัก: ซูเวเนียร์ เกสต์เฮาส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ซูเวเนียร์ เกสต์เฮาส์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 118 ซอยอนุสาร ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5351 8786
  • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : souvenir-cm@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย