ข้อมูลที่พัก: จอย เฮาส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : จอย เฮาส์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 114 หมู่ 9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5385 4213, 08 6922 3774, 08 4031 598, 08 7573 2580
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : joys_house@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย