ข้อมูลที่พัก: บ้านปลายดอย

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านปลายดอย
  • สถานที่ : หางดง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 6,000 บาท
  • ที่อยู่ : 34 หมู่ 9 ถนนหางดง-สะเมิง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5343 5048-9
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย