ข้อมูลที่พัก: บ้านแม็กและแมกไม้

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านแม็กและแมกไม้
  • สถานที่ : หางดง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 49 หมู่ 5 ถนนหางดง-สะเมิง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5336 5359
  • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@maggysplace.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย