ข้อมูลที่พัก: แทนเจอร์รีน

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : แทนเจอร์รีน
  • สถานที่ : ฝาง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 950 - 1,050 บาท
  • ที่อยู่ : 117,117/1 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5388 2600-3
  • จำนวนห้อง : 70 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย