ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนพีพี รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนพีพี รีสอร์ท
  • สถานที่ : ฮอด เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 600 บาท
  • ที่อยู่ : 374 หมู่ 10 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5383 1118, 08 9999 0936
  • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย