ข้อมูลที่พัก: ริมธารบ้านเมี่ยง

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ริมธารบ้านเมี่ยง
  • สถานที่ : ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 900 - 1,800 บาท
  • ที่อยู่ : 30 หมู่ 2 ถนนดอยสะเก็ด-เชียงราย ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9814 7487, 08 1171 7575
  • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย