ข้อมูลที่พัก: ชาร์โคลเฮาส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ชาร์โคลเฮาส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,400 - 4,600 บาท
 • ที่อยู่ : 4 ถนนศรีภูมิ ซอย 1 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5321 2681, 08 4484 1105, 08 5695 4569
 • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@charcoa.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย