ข้อมูลที่พัก: พิงค์ภูเพลส

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : พิงค์ภูเพลส
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,065 - 2,375 บาท
  • ที่อยู่ : 6/1 ซอยจันทรศัพท์ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5322 6660-1, 08 0269 9988
  • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : rsvn@pingphuplace.com, pingphuplace@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย