ข้อมูลที่พัก: 296 เดอะ รัตนัย เรสสิเดนท์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : 296 เดอะ รัตนัย เรสสิเดนท์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,290 - 2,590 บาท
  • ที่อยู่ : 296 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5327 7216, 0 5327 7240
  • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@296radtanaiya.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย