ข้อมูลที่พัก: เอ ไนน์ เพลส

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : เอ ไนน์ เพลส
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 51 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • เบอร์โทรศัพท์ : 053 224 288, 081 611 4576
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@a9place.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย