ข้อมูลที่พัก: แอทโฮม เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : แอทโฮม เชียงใหม่
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 550 - 990 บาท
  • ที่อยู่ : 29/32 หมู่ 2 ถนนช่างเคียน-เจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5322 1555, 08 1950 0507
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : athomecmi@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย