ข้อมูลที่พัก: วิลา วิลล่า

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : วิลา วิลล่า
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 2,200 บาท
  • ที่อยู่ : 56 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 52000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5320 1138
  • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : INFO@VILA-VILLA.COM
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย