ข้อมูลที่พัก: เชียงใหม่ รัตนโกสินทร์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : เชียงใหม่ รัตนโกสินทร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 190 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5323 4800-3
 • จำนวนห้อง : 76 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@cm-ratanakosin.com, reservation@cm-ratanakosin.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย