ข้อมูลที่พัก: เซ็นเตอร์ พาร์ค

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : เซ็นเตอร์ พาร์ค
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 1,400 บาท
 • ที่อยู่ : 142 หมู่ 5 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300.
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5311 0600, 08 3152 5700
 • จำนวนห้อง : 144 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@cparkhotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย