ข้อมูลที่พัก: พรพิรุณ เวียงพิงค์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : พรพิรุณ เวียงพิงค์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 6,000 บาท
  • ที่อยู่ : 23/1 ถนนเจริญเมือง ซอย 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5330 9081-2
  • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@pvresidence.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย