ข้อมูลที่พัก: ศรีปิง รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ศรีปิง รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,943 - 4,120 บาท
 • ที่อยู่ : 6 หมู่ 5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5344 7077-8, 0 5344 7095
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@sripingresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย