ข้อมูลที่พัก: แชงกรีล่า

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : แชงกรีล่า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 10,700 - 45,080 บาท
 • ที่อยู่ : 89/8 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5325 3888
 • จำนวนห้อง : 281 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : slcm@shangri-la.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย